e b t c a

multiprofessionele architectenvennootschap bvba burg

ebtca architecten

Copyright 2017
Built with Indexhibit

woonerf olmen
opdrachtgever : verac nv
architectuur : ebtca architecten bvba
stabiliteit : stubeco bvba
aannemer : ibens nv

Het project dient gesitueerd op een grotere schaal waarbij een deel van het binnengebied gelegen tussen de olmenstraat en groenveld [perceeldiepte tot ± 90m] tot ontwikkeling kan worden gebracht.
Deze inbreiding kadert binnen de verdichtingsvisie en de gedeconcentreerde bundeling zoals voorzien in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.
De op te richten gebouwen woning zijn gelegen in een woongebied met een hoge dichtheidsgraad. De omgeving vertoont een diversiteit aan bouwstijlen. Het perceel grenst aan de achterzijde aan een appartementsgebouw met 5 woonlagen. Het open karakter van het binnengebied en het gebouw met geïntegreerde perspectieven naar het straatbeeld en haar omgeving geven een antwoord op de ruimtelijke context.
Voor de gebouwen worden verschillende gradaties van privacy gehanteerd. Het binnengebied is een gecontroleerde publieke zone. De voortuintjes van de gelijkvloerse woningen zijn semi publiek. Achterliggende tuinen en de terassen zijn privé. De nodige aandacht gaat naar het vermijden van inkijk zowel voor de appartementen onderling als naar de belendende percelen.
Een poortgebouw geeft toegang tot dit binnengebied en sluit de langsgevel langs de olmenstraat. Het poortgebouw regelt alle binnenverkeer van wagens. In het binnengebied zijn 18 parkeerplaatsen voorzien. Hier is bewust gekozen voor het behoud van bestaande grote bomen die het project een extra ‘groene boost’ geeft .